Share the ideas and innovations to a friend of the world

Contoh Proposal Kegiatan

 PROPOSAL KEGIATAN
LOMBA PERATURAN BARIS BERBARIS
........................................................ 
........................................................................
TAHUN 2.../2....

 
I.                  PENDAHULUAN

I.1              LATAR BELAKANG
Kurangnya kesadaran siswa SMA ................... tentang pentingnya Peraturan baris-berbaris (PBB) membuat PBB dalam upacara-upacara formal, seperti upacara hari Senin menjadi kurang disiplin.
Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke 6..., maka kami bermaksud mengadakan lomba PBB antar kelas di SMA........................

I.2              MAKSUD DAN TUJUAN

I.2.1 Maksud
Adapun maksud diadakannya kegiatan ini.
Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke 6..., sebagai bentuk rasa kedisiplinan, kekeluargaan dan persaudaraan baik sebagai warga SMA............g, maupun warga Negara Indonesia

I.2.1 Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan diadakannya acara ini.
a.    Mempererat tali persaudaraan keluarga besar SMA................
b.    Meningkatkan kedisiplinan dalam bersikap atau bertindak serta kedisiplinan dalam PBB.
c.    Menambah wawasan tentang PBB.

I.3              DASAR KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan.
1.    Pancasila sila ke-3, “Persatuan Indonesia”.
2.    Program Kerja Tahunan Pasukan Inti Siswa (PASIS) SM..................
3.    ART Pasukan Inti Siswa (PASIS) dalam pasal 15 tentang “Kegiatan Variatif”.

 
II.               ISI

II.1            PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakasanakan pada.
Hari, tanggal    : ................
Waktu             : Pukul ............ WIB s.d. selesai
Tempat            : SMA...................................

II.2            TEMA KEGIATAN

“Mari kita tingkatkan kedisiplinan serta persatuan dan kesatuan melalui lomba Peraturan Baris Berbaris”.

II.3            PESERTA

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan kelas X, XI, XII yang setiap grupnya diwakili oleh .... orang. Dengan perincian :

Kelas X
..... orang x .... kelas                               : ..........
Kelas XI
.... orang x ... kelas                               : ........
Kelas XII
.... orang x .... kelas                               : ........

Jumlah                                                 : ..........

II.4            DEWAN JURI

Kegiatan perlombaan ini didewanjurikan oleh Alumni PASIS SMA........... yang terdiri dari 3 orang dewan juri.

II.5            SUSUNAN KEPANITIAAN

Pelindung                                : .............
                                                  (Kepala SMA ...................)

Penasehat                                : ................
                                                  (Wakasekur Kesiswaan)
                                                 ..............
                                                  (Pembina OSIS)
                                                  .................
                                                  (Pembina PASIS)


Penanggung Jawab                 : ......................
                                                ( Kepala Staf .................g)
                                                ....................
                                                (Komandan Pasukan SMA..............)

 Panitia Pelaksana


Ketua Pelaksana                      : ................
Sekretaris                                : .................
Bendahara                               : ............

Seksi-seksi

Seksi kesekretariatan
Koordinator                            : ....................

Seksi Acara
Koordinator                            : ........................
Anggota                                  : .........................

Seksi Konsumsi
Koordinator                            : ............................
Anggota                                  : ....................

Seksi Humas
Koordinator                            : ........................

Seksi Transportasi
Koordinator                            : .......................
Anggota                                  : ..........................

Seksi Perlengkapan
Koordinator                            : ..................
Anggota                                  : ..........................

Seksi Dokumentasi
Koordinator                            : ........................


II.6            JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Time Table acara

No
Waktu
Nama Acara
Penanggung Jawab
1
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

06.00-07.29
07.30-08.15
08.16-08.30

08.31-11.30
11.31-12.30
12.31-14.30

14.30-15.00
15.01-15.30
15.31-16.00
16.01-Selesai
Persiapan Tempat
Upacara Pembukaan
Daftar Ulang dan Pengambilan Nomor Urut
Pelaksanaan Lomba PBB
Isitrahat
Pelaksanaan Lomba PBB (Lanjutan)
Upacara Penutupan
Pengumuman Pemenang
Sapu Jagat
Pulang
..............
................
.................

.....................
................
................

................
..............
.................
......................III.           ESTIMASI BIAYA

III. 1  PENGELUARAN

1.  Seksi Kesekretariatan
- Pembuatan Proposal                               Rp.      7.500,00
- Penjilidan Proposal                                 Rp.      3.000,00
- Fotocopy Surat Undangan                     Rp.      5.000.00
- Map Biru Polos                                       Rp.      2.500,00
                 
                                          Jumlah             Rp.      18.000,00

2.  Seksi Acara
- Dewan Juri  3 orang @ 50.000               Rp.      150.000,00

                                          Jumlah             Rp.      150.000,00

3.  Seksi Konsumsi
- Snack untuk Panitia dan dewan juri,
  20 orang @ Rp. 2000                              Rp.      40.000,00
- Aqua 1 dus                                             Rp.      14.000,00

                                          Jumlah             Rp.      54.000,00

4. Seksi Transportasi
- Bensin Mobil                                          Rp.      20.000,00
- Bensin motor                                          Rp.      15.000,00

                                          Jumlah             Rp.      35.000,00

5.  Seksi Perlengkapan
- Sewa tarup satu unit                               Rp.      90.000,00
- Hadiah-hadiah                                        Rp.      250.000,00
                                         
                                          Jumlah             Rp.      340.000,00

6.  Seksi Dokumentasi                            
- Cuci cetak foto                                       Rp.      50.000,00

                                          Jumlah             Rp.      50.000,00

                                          Jumlah           Rp.      647.000,00

 
III.2 SUMBER DANA

Kegiatan ini memperoleh dana dari.
Iuran pendaftaran peserta  dan bantuan sekolah dengan rincian:
Kelas X     : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00
Kelas XI    : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00
Kelas XII  : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00

                                          Jumlah             Rp.      420.000,00

Bantuan sekolah                                        Rp.      227.000,00

 
                                          Jumlah           Rp.      647.000,00

IV.           PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. LEMBAR PENGESAHAN    Ketua Pelaksana                                                                              Sekretaris....................................                                                                 ..................................
   NRA....................                                                                     NRA......................

     
   Ketua OSIS                                                                                    Kepala Staf
SMA...........................                                                                   Pasukan Inti Siswa
                                                                                                   SMA............................


...............................                                                                   ......................................
    NIS...............                                                                           NRA.......................

Mengetahui

     Pembina OSIS                                                                       Pembina PASIS
SMA..........................                                                          SMA..............................
    ......................                                                                     ........................................
NIP. .....................                                                                     NIP. ........................

Menyetujui


Kepala
SMA.............................
........................................
Nip.......................
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Proposal dengan judul Contoh Proposal Kegiatan. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/contoh-proposal-kegiatan.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Imran -

Belum ada komentar untuk "Contoh Proposal Kegiatan"

Post a Comment